Bases i models per descarregar
Bases dels premis per a l'any 2018 Fitxer
Model candidatura Ajuntament Fitxer
Aquesta edició, per qüestions organitzatives, les instàncies no es podran presentar al Consell Comarcal
Model candidatura línia de negoci innovadora Fitxer